گیل خبر/ سرویس استانی: گزارش های مردمی حاکی از آن است برق بسیاری از منازل از ساعتی پیش در مناطق مختلف رشت  قطع شده است و این قطعی برق کماکان ادامه دارد.

گفته می شود این قطعی برق در بیشتر مناطق ...