سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
بازرسان آژانس از ایران اخراج نمی شوند
22 دی 99

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرای قانون چگونه تهیه و تدوین شده، به صورت صد در صد قانون لغو تحریم‌ها را به لحاظ فنی اجرا می‌کند.گیل خبر/ به نقل از خانه ملت؛ بهروز کمالوندی ...

انتقاد سخنگوی سازمان انرژی اتمی از طرح مجلس:
عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته ای ایران می شود
11 آذر 99

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی سازی ایجاد نمی‌کند در عین حال تاکید کرد که عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود.

گیل ...