طبق جلسه مدیران شاپرک با مدیران شرکت های پرداخت یار در روز شنبه 8 آذر، از این پس تمامی کسب و کارهای اینترنتی بزرگ و کوچک که دارای درگاه پرداخت اینترنتی میباشند و همچنین کسب و کارهای جدیدی که به ...