عباس عبدی در پاسخ یادداشت کیهان نوشت: مسئله مهم‌تر از اصل ترور در ماجرای اخیر، نفوذ است. این را که نمی‌توان با حمله به حیفا یا هر جای دیگر حل کرد. این از اصل ترور مهم‌تر است و هر گونه ...

باید آنچنان ضربه‌ای به این رژیم (رژیم صهیونیستی) بزنیم که موضوع حمله به نیروها یا مراکز ایرانی در هر کجا که باشند - از آبسرد تا کاراکاس - از دستور کار هر دشمنی برای همیشه خارج شود.گیل خبر/ به نقل ...