گیل خبر/  سرویس استانی: در حالی که ستاد مقابله با کرونا در استان گیلان در صدور کارت تردد به گونه ای عمل کرد که تصاویر تجمع مردم در فرمانداری در سطح کشور خبرساز شد، اینک از استان مازندران خبر می رسد ...