«قوانین میراث فرهنگی بر ابنیه» مانع یا فرصت؛
گرفتاری میدان انزلی در چرخه بلاتکلیفی 20 ساله
1 آذر 99

میدان تاریخی انزلی بیش از ۲۰ سال است که در چرخه بلاتکلیفی به دور خود می‌ چرخد و وجود بناهای تاریخی در آن سبب شده میراث فرهنگی نیز در صدور مجوزها بر رعایت قوانین خود اصرار داشته باشد.

گیل خبر/ به ...