دو روز پیش وزیر راه از طرح مسافرکشی هواپیماهای خصوصی سخن گفته است. سایت رویداد24 در گزارشی بررسی کرده این اتفاق چقدر در ایران اجرایی و عملیاتی است.

گیل خبر/ طی روز‌های گذشته اظهارنظری از سوی وزیر راه و شهرسازی منتشر ...