در انتظار یک تصمیم فوری برای نجات؛
ویدئوی اختصاصی گیل خبر درباره عمارت تاریخی دانشسرای رشت
28 آبان 99

گیل خبر/ کمیل فتاحی: در رشت بناهای قدیمی و ارزشمند بسیاری وجود دارد که به دلیل بی توجهی و ناآگاهی مالکین آن و همچنین ناتوانی اداره میراث فرهنگی در تملک یا حفاظت و مرمت آنها، متاسفانه در گذر زمان شاهد ...