چند روز قبل پدر خانواده یک بیمار کرونایی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از کادر درمان و مسئولان یکی از بیمارستان‌های پایتخت به خاطر مرگ پسرش شکایت کرد.

گیل خبر/ به نقل از روزنامه ایران؛ چند روز قبل پدر ...

 اواخر مهر امسال نماینده حقوقی یکی از بیمارستان‌های تهران به دادسرا رفت و از یکی از پرسنل بیمارستان شکایت کرد.
گیل خبر/ به نقل از ایران؛ او گفت: حسن، یکی از کارمندان بخش طبی بیمارستان و مسئول تنظیم فشار دستگاه ...