مردی که به بهانه انرژی‌درمانی دختر جوانی را مورد تعرض قرار داده، مدعی شد این دختر را به عقد موقت خود درآورده است.

گیل خبر/ به نقل از روزنامه ایران؛ مردی که به بهانه انرژی‌درمانی دختر جوانی را مورد تعرض قرار داده، ...