نماینده مخالف طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، بر بررسی این طرح به صورت دوفوریت تاکید کرد، همچنین نماینده موافق مقابله به مثل در برابر بدعهدی آمریکا را ضروری دانست.گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ...

واکنش ها به ادعای تن فروشی به خاطر عدم تامین آب آشامیدنی؛
معاون وزیر کشور: سند ارائه کنید/ سعیدی: کاش در مورد تشنگی مردم پاسخگو باشید
1 آبان 99

نماینده چابهار در مجلس یازدهم گفت: چطور می شود اسناد و مدارکی آورد که برای خانواده ای 4 سال پیش چنین اتفاقی افتاده است.

گیل خبر/ فارس نوشت: جمال عرف گفت: به دنبال ادعای نماینده مردم حوزه انتخابیه چابهار در مجلس ...