بازیگر تحسین شده نقش «جوکر» این بار در نقش ناپلئون بناپارت بازی می‌کند.

گیل خبر/ خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین: خواکین فینیکس در فیلم بعدی‌اش با عنوان «کوله‌پشتی» در نقش ناپلئون بناپارت ظاهر می‌شود. این فیلم را ریدلی اسکات برای ...