مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت صدور مجوز، اداره و نظارت بر پیش دبستانی‌های غیردولتی برای سال تحصیلی آتی توضیح داد و تاکید کرد که تا زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، همه ...

گیل خبر/ جهانگیر عابد: در بخش اول از  #ریشه_های_عقب_ماندگی_گیلان به پایین تر بودن تعداد مجوزهای تاسیس صنعتی صادره توسط صمت گیلان از میانگین کشوری اشاره شد و انتظار می رفت نهادهای نظارتی چون استانداری با ورود به موضوع، سازمان صمت گیلان ...