گیل خبر/ سرویس ورزشی: علی رضا هرمزی از قهرمانان واترپلوی استان گیلان و کشور است که از سال 85 تا 95 به طور مستمر در تیم ملی حضور داشته است. وی در کارنامه ورزشی خود 3 مقام قهرمانی، 3 مقام ...