طیبه بینا ، مدیر منطقه سه شهرداری رشت از تعریض خیابان سرچشمه خبر داد و گفت: این پروژه در دستور کار شهرداری منطقه سه قرار دارد.

گیل خبر/ مدیر و معاونین منطقه سه به همراه مهندس رسولیان ، معاون اسبق حمل و ...