دو رتبه برتر کنکور سراسری:
در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردیم!
30 شهریور 99

گیل خبر/ رتبه اول آزمون سراسری علوم تجربی گفت: سال اولم بود که در کنکور شرکت کردم و هیچ سهمیه ای نداشتم و برنامه ریزی و توکل به خداوند دلیل اصلی موفقیت بنده در کنکور است.
سیدامیر سیدشنوا در گفت ...