گیل خبر/ سرویس استانی: "محمدعلی احمدزاده" نوجوان 10 ساله رشتی بعد از شرکت در مرحله راستی آزمایی برنامه تلویزیونی اعجوبه ها از شبکه ۳ سیما، باعث حیرت مخاطبان  شد.

محمدعلی که از کودکی نزد پدرش استاد "سید ابوذر احمدزاده" نقاشی را تعلیم دیده، ...