نحوه استخدام عجیب و غریب یک کارخانه متمول؛
دخانیات گیلان و دریافت پول برای ورقه ای که تصحیح نشد!
26 شهریور 99

گیل خبر/ سرویس استانی:  مدتی پیش آزمون استخدامی مجتمع دخانیات گیلان برگزار شد و بنا به گفته دخانیات گیلان بیش از  1300 نفر در این آزمون شرکت کردند که حدود 110 نفر انتخاب خواهند شد. برای برگزاری این آزمون از ...