مهدیسا صفریخواه
در آموزش آنلاین چه خبر است؟/طنز
23 شهریور 99

دیگه همین مونده بود که ادوب کانکت به رومون بیاره که این سوسول بازیای آموزش تو کشورتون قفله و هرکی دنبال اونجور رفاه آموزشیه، کشورش رو عوض کنه. البته نسخه حل این مسئله دست توانمندان کشورمونه، معلوم نیس چی تو ...