وعده شهرداری رشت به کجا رسید؛
خانه سینمای گیلان؛ «خیلی دور یا خیلی نزدیک»!؟
22 شهریور 99

گشایش نخستین نمایندگی خانه سینما کشور در گیلان اگرچه از گردباد حوادث و بدخبرهای ۱۳۹۸ در امان نماند اما امروز متولیان امر در آستانه بیست و یکم شهریور ماه که در گاهشمار سرزمینمان روز ملی سینما نام گرفته است، معتقدند ...