تلفن همراه از نظر آلودگی با ویروس، بسیار آسیب‌پذیر است، زیرا انگشتان ما سطوح کثیف را مدام لمس می‌کنند و سپس بار‌ها و بار‌ها سراغ تلفن می‌روند.
 گیل خبر/ به نقل از آریا، شواهد جدید نشان می‌دهد که ویروس کرونا می‌تواند ...