با ورود رستمی دادستان شهرستان رودبار عوامل تخریب محیط زیست پل تاریخی سیاهرود رودباربه مراجع قضایی فراخوانده شدند.

گیل/خبر؛ فرهی تکرمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودباردر خصوص تخریب بستر رودخانه و آثار تاریخی در سیاهرود گفت: عواملی بدون اخذ مجوز ...

دادستان رودبار طی بازدیدی به همراه رییس اداره محیط زیست این شهرستان ، اعضای شورای شهر و شهردار منجیل، وضعیت اثر طبیعی ملی سرو کهنسال هرزویل را مورد بررسی قرار داد .گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست ...

 دادستان رودبار با اشاره به ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس و ارتشا شهردار سابق رستم آباد، گفت: تاکنون چهار نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند.

گیل خبر/ به نقل از مهر؛ اسماعیل رستمی دبا اشاره به جزئیات پرونده ...

دادستان رودبار از دستگیری شهردار سابق رستم آباد و یکی از معاونین شهرداری این شهر خبر داد و گفت: این افراد به اتهام اختلاس بازداشت شده اند.گیل خبر/ به نقل از مهر: اسماعیل رستمی با اشاره به خبر دستگیری شهردار ...

پایش شبانه دادستان و مدیر محیط زیست رودبار از صنایع آلاینده این شهرستان دادستان عمومی وانقلاب شهرستان روبار وسرپرست اداره محیط زیست به صورت شبانه از شرکت ها و صنایع آلاینده این شهرستان بازدید به عمل آوردند.گیل خبر/ به گزارش ...

دادستان رودبار با اشاره به بازداشت ۱۲ فرد متخلف در جریان برگزاری انتخابات در این شهرستان، گفت: ۱۰ نفر با اخذ تعهدات آزاد و دو نفر در بازداشت هستند.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ هادی بشری با اشاره به گرامیداشت ...

دادستان رودبار از بازداشت بهره بردار معدن خرشک خبر داد و گفت: با مسببان رانش زمین در این منطقه قاطعانه برخورد می شود.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ هادی بشری با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با متخلفین، ...

گیل خبر/ با نامه دادستان رودبار و ابلاغ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان روزنامه شکوفه های زیتون رفع توقیف شده بود.

این روزنامه مدتی پیش به دلیل بازنشر یک مطلب در روزهای محرم به دستور قضائی مورد توقیف قرار ...