گیل خبر/ اخیرا سریالی سیزده قسمتی با عنوان "فریدا" در رسانه فیلم و سریال خانگی فیلیمو منتشر شد که با ساختاری جدید چهره های مختلف قیام عاشورا را در معرض قضاوت تاریخ قرار می دهد.
این سریال که عمدا به شیوه ...