ترجمه عربی رمان «بند محکومین» نوشته کیهان خانجانی در کویت منتشر شد.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا، کیهان خانجانی نویسنده این اثر گفت: ترجمه این رمان دو سال طول کشید و در طول این مدت مترجم تماس می‌گرفت و درباره برخی از ...