اعضای کمیسیون طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در اولین جلسه رسمی کمیسیون به اهمیت سامان‌دهی فضای مجازی و لزوم شفافیت روند بررسی طرح مربوطه در کمیسیون تاکید کردند.گیل خبر/به گزارش ایسنا، رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح ...

متن کامل طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی؛
از الزام پیام های رسان های خارجی به ثبت در ایران تا ابزارهای جدید محدودیت و کنترل
11 شهریور 99

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد.

 

 گیل خبر/ به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های ...