فارس نوشت: بازیگر نقش «خولی» در سریال «مختارنامه» گفت: نقش «خولی» بسیار سخت و حساس بود و از این جهت که مردم سالها است از این نقش ها تصویر ذهنی دارند، بازی کردن در قالب آنها می تواند شبیه راه ...