گیل خبر/ مراسم عزاداری حسینی در نقاط مختلف رشت

 

 

عکس: مطهره احمدی