گیل خبر/ سرویس فرهنگی: حسن عمیدی سرپرست ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست و رییس موزه ارتباطات ایران در توییتر خود نوشت :

"این ساختمان زیبا در شهر رشت ، اداره پست قدیم این شهر است که قدمت ۸۰ ...