معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:
پذیرفته شدن مجله "پرستاری و مامایی جامع نگر" علوم پزشکی گیلان در بانک اطلاعاتی جهانی
22 مرداد 99

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پذیرفته شدن مجله Journal of Holistic Nursing and Midwifery پرستاری و مامایی جامع‌نگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای نمایه شدن در بانک اطلاعاتی Scopus خبر داد.گیل خبر/ دکتر محمدرضا نقی پور، ...