مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان با بیان اینکه بالغ بر یکصد رسته شغلی با شیوع ویروس کرونا در گیلان به صورت مستقیم آسیب دید، گفت:  برآوردهای اولیه دستگاههای اجرایی از خسارت های مستقیم به این حوزه ها بالغ بر ...