گیل خبر/ به نقل از انصاف نیوز، فاضل میبدی روحانی و مدرس حوزه در قم درباره‌ برگزاری مراسم محرم گفت: «به عنوانی یک روحانی دوست دارم مراسم محرم برگزار شود، اما اکنون با توجه به شرایط به صلاح نیست. متعجب هستم که ...