گیل خبر/ سرویس استانی: حاج صفرعلی بافکر بنیان گذار سینمای قدیمی 22 بهمن رشت در سن 94 سالگی دارفانی را وداع گفت.

 

حاج صفرعلی بافکر تاجر برنجی بود که سال 45 سینما رادیو سیتی را در سبزه میدان رشت تاسیس کرد که بعدها ...