دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.گیل خبر/ به گزارش انتخاب به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضائیه، در ابتدای دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ...