به مناسبت سی امین سالروز زلزله رودبار؛
چقدر «انسان» می توانست زنده بماند؟
31 خرداد 99

گیل خبر/ سامان بدر: یک دیالوگ ماندگار در فیلم فهرست شنیدلر است که اسکار شیندلر در پایان فیلم افسوس می خورد که پول بیشتری را خرج نکرده تا جان یهودیان بیشتری را نجات دهد. می گوید: « من می‌تونستم آدمای ...