در دیدار استاندار گیلان با وزیر بهداشت مطرح شد؛
لزوم تقویت تجهیزات بیمارستانی و رفع مشکل جذب پرستاران در گیلان
20 خرداد 99

نماینده عالی دولت در گیلان در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بر لزوم تقویت تجهیزات بیمارستان ها و مراکز درمانی استان و نیز رفع مشکل جذب و استخدام پرستاران قراردادی تأکید کرد.گیل خبر/ به گزارش ایسنا و ...