گیل خبر/ علی غفاری کارگردان مجموعه «بچه‌مهندس ۳» در توضیحی درباره ی پخش صدای لیلا فروهر از تلویزیون گفت: این ترانه مشهورملی حماسی ماست که نخستین اجرای آن متعلق به استاد بنان است و سابقه تاریخی سروده شدن آن را ...