گیل خبر/ طبق حکم شورای حل اختلاف رشت، لوگوی سپیدرود روشت در تاریخ 25 خرداد به مزایده گذاشته می شود و قیمت پایه آن 300 میلیون ریال اعلام شده است.
این مزایده به دنبال شکایت  یکی از اعضای کادر پزشکی سپیدرود، ...