طبق اعلام ستاد ملی کرونا:
فعالیت تالارهای پذیرایی تا اطلاع بعدی ممنوع است
12 خرداد 99

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر از بین واحدهای صنفی فقط تالارها، گرمابه و سونا اجازه فعالیت ندارند از ارائه پیشنهاداتی برای بازگشایی این واحدها خبر داد که این موضوع در جلسه هفته جاری ...