تشکیل مجمع انتخاباتی هیات و انتخاب احتمالی رضی زاده،
هیات کشتی گیلان در آستانه تصاحب توسط غیرورزشی ها!
11 خرداد 99

گیل خبر/ سرویس ورزشی: هرچند کاندیداهای ریاست هیات کشتی گیلان مدتی پیش ثبت نام کردند اما انتخابات مجمع هیات کشتی گیلان دو بار با ورود سازمان بازرسی به آن دچار تعویق گشته است. اشکالات بازرسی به نحوه چیدمان مجمع نشان از ...