رییس هیئت کشتی استان گیلان خبر داد:
دو قطعه زمین برای خانه کشتی در نظر داریم/ برگزاری جام تختی در گیلان
19 مرداد 99

رییس هیئت کشتی استان گیلان با تجلیل از مقام خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگار ابراز کرد : خبرنگاران منعکس کننده دردهای جامعه هستند اما کسی دردهای این صنف را بازگو نمی کند.

گیل خبر/ سرویس ورزشی: امیر رضی زاده با ...

تشکیل مجمع انتخاباتی هیات و انتخاب احتمالی رضی زاده،
هیات کشتی گیلان در آستانه تصاحب توسط غیرورزشی ها!
11 خرداد 99

گیل خبر/ سرویس ورزشی: هرچند کاندیداهای ریاست هیات کشتی گیلان مدتی پیش ثبت نام کردند اما انتخابات مجمع هیات کشتی گیلان دو بار با ورود سازمان بازرسی به آن دچار تعویق گشته است. اشکالات بازرسی به نحوه چیدمان مجمع نشان از ...