معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف ‌و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور صادر کرد. گیل خبر/ به گزارش تسنیم ، بابک دین پرست معاون ...

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای سه واحد تولیدی منطقه آزاد انزلی
13 اردیبهشت 99

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه مجوز تضمین سرمایه‌گذاری خارجی برای سه واحد تولیدی منطقه آزاد انزلی از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور صادر شده، اظهار داشت: براین اساس واحدهای تولیدی این ...