به گزارش گیل خبر، فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری باند شش نفره قماربازان حرفه ای در این شهرستان خبر داد. سرهنگ هادی احمدی اظهارداشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر تجمع قماربازان حرفه ای در شهرک های حاشیه ای شهرستان پیشوا ...

به گزارش گیل خبر, درحالی که تجسس های پلیس در این باره آغاز شده بود، مأموران هنگام گشت زنی به یک خودرو مظنون شده و دستور توقف دادند. در جریان بازرسی از داخل این خودرو، چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع ...