جوابیه دولت به اظهارات رئیس دیوان محاسبات؛
روحانی به محض رویت رونوشت، دستورات لازم را صادر کرد
31 فروردین 99

دفتر رئیس‌جمهور بار دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را یکسویه خواند و تاکید کرد: گزارش رئیس دیوان محاسبات غیردقیق بوده و این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس جمهور ارسال ...