رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛
افزایش تخت های آی سی یو بیمارستان رازی رشت
10 فروردین 99

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تجهیز بیمارستان رازی رشت به 30 تخت آی سی جدید خبر داد.

 گیل خبر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت پیش از این 8 تخت آی سی ...