یک بیمار 90 ساله قمی که به علت کرونا در بیمارستان قم بستری بود، مرخص شد.گیل خبر/ بیمار 90 ساله قمی از بخش تحت‌نظر زنان بیمارستان فرقانی پس از 11 روز مرخص شد.

این مادر قمی بعد از بهبودی کامل از ...