در ادامه سیر نزولی قیمت نفت، بهای جهانی طلای سیاه عصر چهارشنبه ۱۴تا ۲۴درصد سقوط کرد و به حداقل میزان خود طی ۱۶ تا ۱۸ سال اخیر رسید.

گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ...