استاندار گیلان خبر داد؛
ضرورت راه اندازی نقاهتگاه ۲۰۰۰ تختی در گیلان
26 اسفند 98

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ و افزایش آمادگی استان در بخش درمانی، گفت: لازم است راه اندازی نقاهتگاه با ظرفیت ۲۰۰۰ تخت در گیلان پیگیری شود. گیل خبر/ ارسلان زارع امروز پس از جلسه ویدئوکنفرانس ...