سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی14 میلیون و870 هزار تومان + یک میلیون و570 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 15 میلیون و 110هزار تومان - 815 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 8 میلیون و ...

نزدیک به ۳۰ نفر از مردان معترض به قانون مهریه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 13 میلیون و 240 هزار تومان - 30 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی132 میلیون و250 هزار ریال + 3 میلیون و650 هزار ریال

نیم سکه بهار ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 128 میلیون و 600 هزار ...

تمام سکه ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی12 میلیون و 890 هزار تومان + 360 هزار تومان
نیم ...

نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی12 میلیون و 530 هزار تومان + 470 هزار و 20 ...

نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی12 میلیون و 530 هزار تومان - 105 هزار تومان
نیم ...

نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی12 میلیون و 635 هزار تومان +225هزار تومان
نیم سکه بهار آزادی6 میلیون و ...

نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 124 میلیون و 100 هزار ریال - 2 میلیون و 400 هزار ریال
نیم سکه ...

 

تمام سکه ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 126 میلیون و 500 هزار ریال + 8 میلیون و 500هزار ...

اولین توجیهات برای گرانی خودرو؛
پراید گران نیست، باید ۱۲۰میلیون تومان باشد!
20 شهریور 99

خبرآنلاین: رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان این‌که بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمی‌خرد، گفت: همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم، مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما می‌خرند.

گیل خبر/ محمدرضا نجفی‌منش  درباره قیمت ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 118 میلیون ریال + 200 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی117 میلیون و800 هزار ریال + 3 میلیون و600 هزار ریال

نیم سکه بهار ...

 

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و قیمت نیم سکه گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی114 میلیون و200 هزار ریال - یک میلیون ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی112 میلیون و600 هزار ریال - 2 میلیون ...

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی115 میلیون ریال + 3 میلیون ریال

 

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی111 میلیون و 200 هزار ریال - یک میلیون و500 هزار ریال

نیم ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی112 میلیون و700 هزار ریال - 2 میلیون و400 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی115 میلیون و100 هزار ریال + 2 میلیون و600 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی 55 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 112 میلیون و500 هزار ریال + 2 میلیون و800 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 109 میلیون و 700 هزار ریال + 700 ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 109 میلیون ریال + 650 هزار ریال
...

 

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 108 میلیون و 350 هزار ریال + 450 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ...

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 107 میلیون و 900 هزار ریال + 900 ...

نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد اما قیمت تمام سکه و ریع سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 107 میلیون ریال بدون تغییر

نیم ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 107 میلیون ریال + یک میلیون و400 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی 54 میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 105 میلیون و 600 هزار ریال - 2 میلیون ریال

نیم سکه بهار ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 107 میلیون و 500 هزار ریال - 500 هزار ریال ...

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 108 میلیون ریال - 500 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی 53 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 108 میلیون و 500 هزار ریال + 6 میلیون ریال

نیم سکه بهار آزادی 53 ...

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ مرداد از سوی این اتحادیه اعلام و قیمت تمام سکه بهار آزادی ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد.

گیل خبر/  نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ مرداد از ...

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 105 میلیون و 500 هزار ریال - 500 هزار ...

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 106 میلیون ریال + 2 میلیون و500 هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی 53 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 103 میلیون و 500 هزار ریال - 5 میلیون ریال

نیم سکه بهار آزادی 52 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 108 میلیون و 500 هزار ریال + 6 میلیون و 500 هزار ریال

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 110 میلیون و 500 هزار ریال - 2 میلیون و500 ...

 

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 75 میلیون و450 هزار ریال - 250 ...

 

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی73 میلیون و500 هزار ریال + 100 هزار ...