ارسلان زارع، استاندار گیلان در پی درگذشت دکتر وحید منصف کسمایی پزشک فداکار گیلانی، پیام تسلیتی صادر کرد.
گیل خبر/ استاندار گیلان در پی درگذشت دکتر منصف پزشک فداکار گیلانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت دکتر ارسلان زارع به ...