کرونای شهردار منطقه ۱۳ بهبود یافت و فردا مرخص می‌شود.گیل خبر/ بنا بر اخبار اخصاصی رسیده از بیمارستان مسیح دانشوری شهردار منطقه 13 که چندی پیش دچار کرونا شده بود بهبود یافت.

به گفته پزشکان حال وی خوب است و فردا ...